Loading

Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Space T

Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Space T

08-09-2023

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 1.1 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương. Thi công hoàn thiện bởi Nguyên Thanh.

Mặt tiền Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện sảnh Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện sảnh Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện sảnh Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện sảnh Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện sảnh Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện nội thất Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện nội thất Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện nội thất Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện nội thất Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện nội thất Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

Hoàn thiện nội thất Nhà hàng Akataiyo Sushi tại Bình Dương

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này