Loading

Nhà hàng AQ Gourmet & Dine VN Tân Bình

Space T

Nhà hàng AQ Gourmet & Dine VN Tân Bình

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 1090 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 7.8 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Nội thất Nhà hàng AQ Gourmet & Dine VN Tân Bình. Thi công hoàn thiện bởi New View.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này