Nhà hàng Garden Chay tại Quận 3

SpaceT

Nhà hàng Garden Chay tại Quận 3

Space T

12-10-2021

Space T

Diện tích: 300 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 675 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Nội thất Nhà hàng Garden Chay tại Quận 3. Thi công hoàn thiện bởi Jam. Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này