Nhà hàng Tokori tại Quận 7

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà hàng Tokori tại Quận 7

SpaceT

12-10-2021

SpaceT

Diện tích: 400 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện Nội thất Nhà hàng Tokori tại Quận 7. Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T