Nhà mẫu Dự án Waterina Suit Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà mẫu Dự án Waterina Suit Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

12-10-2021

Space T

Diện tích: 600 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 1.3 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Nhà mẫu Dự án Waterina Suit Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này