Phòng bếp Căn hộ chung cư Hạnh Phúc - Phong cách Modern

SpaceT

Phòng bếp Căn hộ chung cư Hạnh Phúc - Phong cách Modern

Space T

22-04-2022

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 72 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Phòng bếp của Căn hộ chung cư Hạnh Phúc mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này