Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

SpaceT

Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Space T

04-03-2023

Space T

Diện tích: 672 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 950 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Công trình hoàn thiện nội thất cho Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa. Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Hoàn thiện nội thất khu vực lễ tân Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực tiếp khách Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực bếp Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này