Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

SpaceT

Hoàn thiện

Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

SpaceT

04-03-2023

SpaceT

Diện tích: 672 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa. Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Hoàn thiện nội thất khu vực lễ tân Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực tiếp khách Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực khám bệnh Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

Hoàn thiện nội thất khu vực bếp Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tại Biên Hòa

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T