Phòng ngủ Căn hộ chung cư RES 3 - Phong cách Modern

SpaceT

Phòng ngủ Căn hộ chung cư RES 3 - Phong cách Modern

Space T

14-06-2023

Space T

Diện tích: 70 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 350 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Phòng ngủ Căn hộ chung cư RES 3 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nguyên Thanh.

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư RES 3 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư RES 3 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư RES 3 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này