Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

SpaceT

Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Space T

09-05-2023

Space T

Diện tích: 240 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 600 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm. Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất Quang Hải.

Mặt tiền Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại đường Đặng Thùy Trâm

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này