Loading

Showroom Fagor Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

Showroom Fagor Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 475 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Showroom Fagor Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi MoreSpace. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này