The Coffee Club Quận 7

SpaceT

Hoàn thiện

The Coffee Club Quận 7

SpaceT

22-04-2022

SpaceT

Diện tích: 280 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho The Coffee Club tại Quận 7. Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T