Trung tâm giáo dục We Study Center Quận 7

SpaceT

Trung tâm giáo dục We Study Center Quận 7

Space T

26-11-2021

Space T

Diện tích: 283 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 615 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Trung tâm giáo dục We Study Center Quận 7. Thi công hoàn thiện bởi Space T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này