Loading

Văn phòng BĐS DOSA Land - Phong cách Modern

Space T

Văn phòng BĐS DOSA Land - Phong cách Modern

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 500 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 4.8 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Văn Phòng BĐS DOSA Land mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi CD Wood. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này