Văn phòng Công ty Ân Phát Quận Bình Thạnh

SpaceT

Văn phòng Công ty Ân Phát Quận Bình Thạnh

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 625 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Nội thất Văn phòng Công ty Ân Phát Quận Bình Thạnh. Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này