Văn phòng Công ty CNW

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Công ty CNW

SpaceT

25-10-2022

SpaceT

Diện tích: 95 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng Công ty CNW. Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

Thi công nội thất văn phòng, hoàn thiện nội thất, văn phòng CNW

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T