Văn phòng Công ty Dong Bang

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Công ty Dong Bang

SpaceT

16-05-2022

SpaceT

Diện tích: 65 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng Công ty Dong Bang. Thi công hoàn thiện bởi Space T.

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T