Văn phòng Công ty Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block

SpaceT

Văn phòng Công ty Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block

Space T

29-11-2021

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T
Phong cách: Color Block
Space T
Chi phí: 817 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Văn phòng Công ty Dosiin Quận 4 mang phong cách Color Block (Khối màu). Thi công hoàn thiện bởi T&T.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này