Văn phòng Công ty Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Công ty Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block

SpaceT

29-11-2021

SpaceT

Diện tích: 400 m2

SpaceT
Phong cách: Color Block

Công trình hoàn thiện nội thất Văn phòng Công ty Dosiin Quận 4 mang phong cách Color Block (Khối màu). Thi công hoàn thiện bởi T&T.

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T