Văn phòng Công ty Fami Dining Quận Bình Tân

SpaceT

Văn phòng Công ty Fami Dining Quận Bình Tân

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 825 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Nội thất Văn phòng Công ty Fami Dining Quận Bình Tân. Thi công hoàn thiện bởi MoreSpace.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này