Văn phòng Công ty GREEN MARK CONSTRUCTION (Sunrise City)

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Công ty GREEN MARK CONSTRUCTION (Sunrise City)

SpaceT

16-03-2022

SpaceT

Diện tích: 600 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng Công ty GREEN MARK CONSTRUCTION tại Sunrise City. Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T