Văn phòng Công ty GREEN MARK CONSTRUCTION (Sunrise City)

SpaceT

Văn phòng Công ty GREEN MARK CONSTRUCTION (Sunrise City)

Space T

16-03-2022

Space T

Diện tích: 600 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 3.5 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng Công ty GREEN MARK CONSTRUCTION tại Sunrise City. Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này