Văn phòng Công ty HANA tại Hà Nội

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Công ty HANA tại Hà Nội

SpaceT

13-10-2021

SpaceT

Diện tích: 1040 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình Nội thất Văn Phòng Công ty HANA tại Hà Nội. Thi công hoàn thiện bởi Home Group.

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T