Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình

SpaceT

11-10-2021

SpaceT

Diện tích: 470 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình. Thi công hoàn thiện bởi T&T. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T