Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình

SpaceT

Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình

Space T

11-10-2021

Space T

Diện tích: 470 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 705 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình. Thi công hoàn thiện bởi T&T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này