Văn phòng Công ty Salmar Quận 1 - Phong cách Color Block

SpaceT

Văn phòng Công ty Salmar Quận 1 - Phong cách Color Block

Space T

16-11-2021

Space T
Phong cách: Color Block
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Văn phòng Công ty Salmar Quận 1 mang phong cách Color Block (Khối màu). Thi công hoàn thiện bởi QP Design. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này