Loading

Văn phòng Công ty Xây Dựng Trí An

Space T

Văn phòng Công ty Xây Dựng Trí An

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 175 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Nội thất Văn Phòng Công ty Xây Dựng Trí An. Thi công hoàn thiện bởi CD Wood.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này