Loading

Văn phòng Gamuda City Yên Sở tại Hà Nội

Space T

Văn phòng Gamuda City Yên Sở tại Hà Nội

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 73 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 175 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Hà Nội

Công trình Nội thất Văn Phòng Gamuda City Yên Sở tại Hà Nội. Thi công hoàn thiện bởi Home Group.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này