Văn phòng giám đốc Quận 2 30m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Văn phòng giám đốc Quận 2 30m2 - Phong cách Modern

Space T

18-07-2023

Space T

Diện tích: 30 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 80 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Văn phòng giám đốc Quận 2 30m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Decor 2309.

Hoàn thiện văn phòng giám đốc Quận 2 30m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện văn phòng giám đốc Quận 2 30m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện văn phòng giám đốc Quận 2 30m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện văn phòng giám đốc Quận 2 30m2 phong cách hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này