Văn phòng làm việc tại Quận 1

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng làm việc tại Quận 1

SpaceT

24-02-2022

SpaceT

Diện tích: 400 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng làm việc tại Quận 1. Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T