Loading

Văn phòng làm việc tại Quận 1

Space T

Văn phòng làm việc tại Quận 1

Space T

24-02-2022

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 1.2 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Văn phòng làm việc tại Quận 1. Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này