Văn phòng Võ Oanh

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Võ Oanh

SpaceT

13-10-2021

SpaceT

Diện tích: 120 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện Nội thất Văn phòng Võ Oanh. Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T