Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

SpaceT

Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Space T

09-05-2023

Space T

Diện tích: 300 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 450 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Công trình hoàn thiện nội thất cho Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai. Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất Quang Hải.

Mặt tiền Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Mặt tiền Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Mặt tiền Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất Quán cafe tại Phương Lâm, Đồng Nai

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này