Thi công nội thất Cafe Revinir - Phong cách Modern

SpaceT

Thi công nội thất Cafe Revinir - Phong cách Modern

Space T

28-03-2024

Space T

Diện tích: 360 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 390 Triệu đồng

Công trình hoàn thiện nội thất cho quán Cafe Revinir theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi Nhà Việt.

Công trình hoàn thiện nội thất cho quán Cafe Revinir theo phong cách Modern

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền
Nhà hàng SORIMMARA Thảo ĐiềnNhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

Nhà hàng SORIMMARA Thảo Điền

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này