Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Duplex

Space T

Diện tích: 196 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi LE ART.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất lối vào Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất lối vào Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Khu vực làm việc - thư giãn

Concept nội thất phòng làm việc, thư giãn Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng làm việc, thư giãn Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ duplex D'Lusso Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này