Căn hộ duplex Feliz en Vista - Phong cách Modern

Căn hộ duplex Feliz en Vista - Phong cách Modern

Căn hộ duplex Feliz en Vista - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Duplex

Space T

Diện tích: 133 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ duplex Feliz en Vista mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Thiết kế concept nội thất phòng làm việc Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng làm việc Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng làm việc Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng tắm trong phòng ngủ master Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ trong phòng ngủ master Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ trong phòng ngủ master Căn hộ duplex Feliz en Vista phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này