Khách sạn Joy Inn Quận Tân Bình

Khách sạn Joy Inn Quận Tân Bình

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất Khách sạn Joy Inn Quận Tân Bình. Thiết kế bởi Space T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này