Cải tạo Căn hộ V-Star Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

Cải tạo Căn hộ V-Star Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

12-01-2022

Space T

Diện tích: 86 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 90 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình cải tạo nội thất Căn hộ V-Star Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Space T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này