Căn hộ Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

Space T

24-01-2021

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Phú Mỹ Hưng mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi QUANG THANH.

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này