Căn hộ Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ Phú Mỹ Hưng - Phong cách Modern

SpaceT

24-01-2021

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Phú Mỹ Hưng mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi QUANG THANH.

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Phú Mỹ Hưng

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T