Home office Căn hộ Saigon Pearl Bình Thạnh - Phong cách Modern

SpaceT

Home office Căn hộ Saigon Pearl Bình Thạnh - Phong cách Modern

Space T

30-09-2021

Space T

Diện tích: 20 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 75 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Home office Căn hộ Saigon Pearl Bình Thạnh mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Mộc Hân.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này