Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 - Phong cách Modern

Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 78 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern. Thiết kế bởi H+ Architech.

Phòng khách

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

6602713943920a1bc67b659b.webp

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Phòng ngủ cho bé 1

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Phòng ngủ cho bé 2

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside Quận 8 theo phong cách Modern

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này