Căn hộ The Origami Vinhomes Q9 - Phong cách Modern

Căn hộ The Origami Vinhomes Q9 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ The Origami Vinhomes Q9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi METACO.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ăn

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này