Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 15m2 - Phong cách Modern

Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 15m2 - Phong cách Modern

Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 15m2 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 15 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Space T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này