Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 15m2 - Phong cách Modern

Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 15m2 - Phong cách Modern

Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 15m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 15 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Space T. 

0

Bình luận

Tư vấn ngay