Căn hộ Quận 7 - Phong cách Modern

Căn hộ Quận 7 - Phong cách Modern

Căn hộ Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 66 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Win Design.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay