Concept Nhà bếp và Phòng khách - Phong cách Japandi

Concept Nhà bếp và Phòng khách - Phong cách Japandi

Concept Nhà bếp và Phòng khách - Phong cách Japandi

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Japandi

Thiết kế Concept Nhà bếp và Phòng khách mang phong cách Japandi (Japan kết hợp Scandinavian). Thiết kế bởi FAM INTERIOR.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất phòng khách phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất phòng khách phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất phòng khách phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất nhà bếp phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

Concept nội thất Nhà bếp phong cách Japandi - Japan kết hợp Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này