Concept thiết kế nhà phố Bình Tân - Phong cách Modern

Concept thiết kế nhà phố Bình Tân - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 350 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern. Thiết kế bởi CD Wood.

Phòng khách

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng thay đồ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng thay đồ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Phòng ngủ 3

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng thay đồ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Bình Tân theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này