Concept thiết kế nhà phố Tân Bình - Phong cách Modern

Concept thiết kế nhà phố Tân Bình - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern. Thiết kế bởi CD Wood.

Phòng khách

Thiết kế 3D cho phòng khách nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho phòng bếp nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng tắm nhà phố Tân Bình theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này