Concept thiết kế nhà phố Bình Dương - Phong cách Neo Classic

Concept thiết kế nhà phố Bình Dương - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 160 m2

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic. Thiết kế bởi CD Wood.

Phòng khách

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

Thiết kế 3D cho nhà phố Bình Dương theo phong cách Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này