Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh - Phong cách Modern

Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh - Phong cách Modern

Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 160 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Mặt tiền - Lối vào

Concept mặt tiền Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept lối vào Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Nhà cấp 4 ở Lộc Ninh phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này