Nhà cấp 4 ở Trà Vinh - Phong cách Modern

Nhà cấp 4 ở Trà Vinh - Phong cách Modern

Nhà cấp 4 ở Trà Vinh - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 60 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Trà Vinh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà cấp 4 ở Trà Vinh mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Nội Thất Quang Hải.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà cấp 4 ở Trà Vinh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà cấp 4 ở Trà Vinh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà cấp 4 ở Trà Vinh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà cấp 4 ở Trà Vinh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Nhà cấp 4 ở Trà Vinh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà cấp 4 ở Trà Vinh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà cấp 4 ở Trà Vinh phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này