Concept nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận - Phong cách Modern

Concept nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận - Phong cách Modern

Concept nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern. Thiết kế bởi TD Interior.

Phòng khách

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

 

Phòng ngủ

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

661de47450469ee6b708e6d0.webp

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng làm việc

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng cho bé

Thiết kế nội thất 3D cho phòng cho bé phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng cho bé phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng cho bé phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng cho bé phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng thay đồ

Thiết kế nội thất 3D cho phòng thay đồ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng thay đồ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng thay đồ phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng tắm

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng gym

Thiết kế nội thất 3D cho phòng gym nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng gym nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng gym nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Lô gia

Thiết kế nội thất 3D cho ban công phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho ban công nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho lô gia nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Sân thượng

Thiết kế nội thất 3D cho sân thượng nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho sân thượng nhà phố 1 trệt 3 lầu Đặng Thai Mai - Phú Nhuận theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này