Nhà phố 2 tầng - Phong cách Modern + Scandinavian

Nhà phố 2 tầng - Phong cách Modern + Scandinavian

Nhà phố 2 tầng - Phong cách Modern + Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố 2 tầng mang phong cách Modern (Hiện đại) kết hợp Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Hành lang

Concept nội thất hành lang Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất hành lang Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất hành lang Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 2 tầng phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này