Nhà phố 3PN Quận 7 - Phong cách Modern

Nhà phố 3PN Quận 7 - Phong cách Modern

Nhà phố 3PN Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố 3PN Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Kiến Trúc Đẹp.

Lối vào

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp - Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp, phòng ăn Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 3PN Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này