Nhà phố 4 tầng - Phong cách Modern + Scandinavian

Nhà phố 4 tầng - Phong cách Modern + Scandinavian

Nhà phố 4 tầng - Phong cách Modern + Scandinavian

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Nhà phố

SpaceT

Phong cách: Modern Scandinavian

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố 4 tầng mang phong cách Modern (Hiện đại) kết hợp Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố 4 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố 4 tầng phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố 4 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố 4 tầng phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố 4 tầng phong cách Hiện đại Modern

Khu vực cầu thang

Concept khu vực cầu thang Nhà phố 4 tầng phong cách Hiện đại Modern

Concept khu vực cầu thang Nhà phố 4 tầng phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố 4 tầng phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố 4

Concept nội thất phòng thờ Nhà phố 4

0

Bình luận

Tư vấn ngay