Nhà phố 75m2 - Phong cách Indochine

Nhà phố 75m2 - Phong cách Indochine

Nhà phố 75m2 - Phong cách Indochine

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 75 m2

Space T

Phong cách: Indochine

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố 75m2 mang phong cách Indochine (Đông Dương). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng khách Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Khu vực tiếp khách

Concept nội thất khu vực tiếp khách trong phòng ngủ master Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất khu vực tiếp khách trong phòng ngủ master Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Khu vực giường ngủ

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ master Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố 75m2 phong cách Đông Dương Indochine

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này